« 3 okko»
, . , , . 7 , , , . «1984» «V », , .
. . . , , , . , . , , , , . , .

3 , , . , , . : , , , , , . .
, , , ? ? .